Գնացուցակ

Գլխավոր/ Մեր թիմը
Էնդոսկոպիկ հետազոտություններ
Գաստրոսկոպիա 22000 դ
Կոլոնոսկոպիա 30000 դ
Գաստրոսկոպիա ընդհանուր անզգայացմամբ 37000 դ
Կոլոնոսկոպիա ընդհանուր անզգայացմամբ 45000 դ
Լաբորատոր բակտերիոլոգիական հետազոտություններ
Կղանքի հետազոտություն դիսբակտերիոզի նկատմամբ 6000 դ
Երսինիոզ (արյուն, կղանք, մեզ) 5000 դ
Արտազատուկների բակ քննություն (քիթ-կոկորդ-ականջ) 5000 դ
Արյան ստերիլության բակ. քննություն 7000 դ
Մեզի բակ. քննություն 5000 դ
Կղանքի բակ. քննություն 4000 դ
Բրուցելոզ (Ռայտ-Հենդերսոն) 3000 դ
Լաբորատոր ինֆեկցիոն անալիզներ
Տոքսոպլազմա IgM 6000 դ
Տոքսոպլազմա IgG 6000 դ
Ցիտոմեգալովիրուս IgG 6000 դ
Ցիտոմեգալովիրուս IgM 6000 դ
Կարմրախտ IgG 6000 դ
Կարմրախտ IgM 6000 դ
Հեպատիտ B (Մակերեսային հակածին) 4000 դ
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս 4000 դ
Սիֆիլիս 1000 դ
Լաբորատոր կենսաքիմիական հետազոտություններ
Պրոթրոմբինային ժամանակ, պրոթրոմբինային ինդեքս, ՄՆՀ 1000 դ
Ֆիբրինոգեն 2000 դ
Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ 1000 դ
Ca++, Na+, K+ 3000 դ
Լիպազա 2000 դ
Ամիլազա 2000 դ
Խոլեստերին 1000 դ
C-ռեակտիվ սպիտակուց 2000 դ
Ռևմոֆակտոր 5000 դ
Հակաստրեպտոլիզին Օ 5000 դ
Ալանինամինոտրանսֆերազա (ALT) 1000 դ
Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա 1000 դ
Հիմնային ֆոսֆատազա 2000 դ
Գլյուկոզա 1000 դ
Լակտատ 2000 դ
Ողնուղեղային հեղուկի հետազոտություն 2000 դ
Կոագուլոգրամմա 4000 դ
Լաբորատոր կլինիկական հետազոտություններ
Արյան ընդհանուր հետազոտություն + լեյկոբանաձև + ԷՆԱ 3000 դ
Արյան ընդհանուր անալիզ 2000 դ
ԷՆԱ 1000 դ
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն 2000 դ
Լյամբլիայի հակամարմիններ 5000 դ
Ասկարիդներ IgG 5000 դ
Հելմինտների տեսակի որոշում 5000 դ
Հելմինտների տեսակի որոշում 5000 դ
Հելմինտների տեսակի որոշում 5000 դ
Լաբորատոր հետազոտություններ /Օնկոմարկերներ
Ալֆա-ֆետոպրոտեին 5000 դ
Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին ընդհանուր (T-PSA) 5000 դ
Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին ազատ (F-PSA) 6000 դ
CA-125 Ձվարանի ուռուցքային հակածին 8000 դ
CA 15-3 Կրծքագեղձի ուռուցքի հակածին 8000 դ
CA 19-9 Գաստրոինտեստինալ ուռուցքային 8000 դ
CEA Կարցինոէմբրիոնալ հակածին 5000 դ
Լաբորատոր հորմոնալ հետազոտություններ
Խորիոնային գոնադոտրոպին 5000 դ
Ալֆա ֆետոպրոտեին 5000 դ
Խորիոնային գոնադոտրոպին ազատ 6000 դ
Հղիության հետ ասոցիացված պրոտեին A 7000 դ
Լյութեինիզացնող հորմոն 3000 դ
Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն 3000 դ
Պրոլակտին 4000 դ
Պրոգեստերոն 4000 դ
Պրոգեստերոն-17-OH 5000 դ
Դեհիդրո՝պիանդրոստերոն սուլֆատ 5000 դ
Տեստոստերոն 4000 դ
Տեստոստերոն ազատ 6000 դ
Էստրոդիոլ 4000 դ
Էստրոդիոլ ազատ 6000 դ
Անտիմուլեր հորմոն 10000 դ
Ընդհանուր թիրոքսին 3000 դ
Ազատ թիրոքսին 4000 դ
Ընդհանուր թրիյոդտիրոնին 3000 դ
Ազատ թիրյոդտիրոնին 4000 դ
Թիրեոտրոպ խթանող հորմոն 3000 դ
Հակաթիրեոպերօքսիդազային հակամարմիններ 5000 դ
Հակաթիրեոգլոբուլինային հակամարմիններ 5000 դ
Թիրեոգլոբուլին 5000 դ
Պարատհորմոն 5000 դ
Կորտիզոլ 5000 դ
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 5000 դ
Վիտամին B12 6000 դ
Վիտամին D 9000 դ
Ֆերիտին 4000 դ
Ինսուլին 5000 դ
Ֆոլաթթու 8000 դ
Կրծքագեղձի բիոպսիա
Կրծքագեղձի բիոպսիա 50000 դ
Կրծքագեղձի բիոպսիա (Հիստոքոր) 65000 դ
Կրծքագեղձի վակումային բիոպսիա 185000 դ
ABUS ծավալային ուլտրաձայնային հետազոտություն 25000 դ
Կրծքագեղձի հետազոտություններ
Մամոգրաֆիա 20000 դ
3D կրծքագեղձի ծավալային ՈՒՁՀ 25000 դ
Մամոգրաֆիա և կրծքագեղձի 3D ծավալային ՈՒՁՀ 35000 դ
Համակարգչային շերտագրում
Համակարգչային շերտագրում (1 հատված) 40000 դ
Համակարգչային շերտագրում (1 հատված + կոնտրաստ նյութ) 70000 դ
Քթի հարակից խոռոչների ՀՇ 20000 դ
Պոլիօրգան համակարգչային շերտագրում 100000 դ
Պոլիօրգան համակարգչային շերտագրում կոնտրաստ նյութով 105000 դ
Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա
Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա 1.5 Տեսլա 80000 դ
Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա 3 Տեսլա 100000 դ
ՄՌՏ կոնտրաստ նոյւթով (1,5 Տեսլա) 110000 դ
ՄՌՏ կենտրաստ նյութվ (3 Տեսլա) 130000 դ
Ուլտրաձայնային հետազոտություն
Որովայնի ՈՒՁՀ 10000 դ
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 10000 դ
Թքագեղձի ՈՒՁՀ 8000 դ
Մանկաբարձական և գինեկոլոգիական ՈՒՁՀ 10000 դ
Մանկաբարձական և գինեկոլոգիական ՈՒՁՀ (ծառայության ղեկավար Անուշ Ավանեսյան) 10000 դ
Պտղի Դոպլեր 20000 դ
Անոթների դուպլեքս 20000 դ
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 10000 դ
Մեկ հոդի ՈՒՁՀ 8000 դ
Ռենտգեն
Մեկ հատվածի ռենտգեն 8000 դ
Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական հետազոտություններ/միջամտություններ
Աուդիոմետրիա 6000 դ
Ծառայության հաշվիչ
# Ծառայություն Քանակ Գին

Ընդհանուր 0 Դ

Organization Accredited by Joint Commission International